Basecone

Wat is Basecone?

Basecone is een digitaal aanleveringsplatform waarmee u aan- en verkoopdocumenten kan doorsturen naar uw accountant, vanwaar hij of zij deze verder kan verwerken in de eigen boekhoudsoftware.

Wat zijn de voordelen van de koppeling met Basecone?

Omdat uw documenten in onFact digitaal worden aangemaakt of verwerkt, kan onFact deze digitaal verzenden naar boekhoudsoftware. Zij worden aangeleverd in een machineleesbaar formaat dat door de accountant makkelijk kan verwerkt worden in zijn of haar boekhoudpakket. De verwerking verloopt hierdoor efficiënter en sneller.

Hoe werkt de koppeling met Basecone?

De koppeling tussen Basecone en onFact verloopt rechtstreeks. Documenten kunnen geselecteerd worden en met één klik doorgezonden worden naar Basecone. Het is ook mogelijk om deze doorsturing te automatiseren, zodat uw documenten vanuit onFact dagelijks automatisch naar Basecone worden verzonden en uw dossier altijd up-to-date is.

Basecone