09 Aug 2021

Wat betekent 'Korting contant'?

Wat betekent 'Korting contant'?

Hoe sneller klanten je factuur betalen, hoe beter voor jouw eigen cashpositie. Daarom werken nogal wat ondernemers en bedrijven met een korting voor contante betaling (de zgn. ‘korting contant’) of zij gebruiken de kredietbeperkingstoeslag (KBT). Korting contant is uiteraard niet te verwarren met betaling in contant geld!

Wie een korting contant toekent, beloont zijn of haar klant voor een snelle betaling. Wat snel is bepaal je zelf. Het komt regelmatig voor dat als de klant bijvoorbeeld binnen de 10 dagen betaalt, een korting van 1,5% op de hoofdsom geldt.

Er zijn twee manieren om snel betalen te bevorderen: ofwel de korting contante betaling of werken met de kredietbeperkingstoeslag (of KBT).

Korting contante betaling

Bij het gebruik van korting contant heb je als leverancier twee opties: de korting komt meteen op de factuur, of de korting staat niet meteen op de factuur.

De factuur vermeldt meteen de korting

In dit geval trekt de leverancier, jij dus, de korting af van het te betalen bedrag zonder btw. Het btw-bedrag wordt berekend op dat bedrag zonder btw. Ook dan zijn er weer twee mogelijkheden:

  1. De klant betaalt binnen de periode dat de korting voor contante betaling geldt. Dan is alles correct, want de korting op de factuur was terecht en dus moest er geen btw berekend worden.
  2. Het loopt anders als de klant te laat betaalt ... dan was de korting immers niet terecht en moet over het bedrag daarvan toch nog btw berekend worden. De klant moet dan het bedrag van de korting bijbetalen bovenop het factuurbedrag. De leverancier hoort de btw over de korting via de btw-aangifte naar de administratie te melden. De klant kan die btw enkel aftrekken als de leverancier een bijkomende factuur voor de korting stuurt.

De factuur vermeldt de korting niet

In dit geval is het totale factuurbedrag zonder korting. Ook hier bestaan weer twee situaties:

  1. De klant betaalt binnen de periode en trekt de korting af. Dat doet hij of zij terecht, alleen was de btw op de korting dan onterecht. Eenvoudig: stel een creditnota op voor het bedrag van de korting contant, plus de btw daarop. Opgepast, kreeg jij een dergelijke factuur die je op tijd betaald hebt, dan geldt zoals voor anderen dat je via de btw-aangifte de btw op de korting als verschuldigd moet aangeven. Je hebt immers het volledige btw-bedrag (ook het deel op de korting) afgetrokken, en dat moet gecorrigeerd worden.
  2. Als de klant na de kortingperiode betaalt, dan was de originele factuur correct en moet verder niets gebeuren.

Kredietbeperkingstoeslag of KBT

De kredietbeperkingstoeslag is een bedrag dat de klant moet betalen als hij na een vermelde datum betaalt. Als leverancier stel je de factuur op zonder korting en met berekening van het gepaste btw-bedrag. Ook nu weer twee situaties:

  1. De klant betaalt correct en tijdig zodat de KBT niet van toepassing is. Geen verdere actie nodig, omdat jij de factuur vanuit die hypothese hebt opgesteld.
  2. Het is anders als de klant te laat betaalt. Dan hoort hij of zij de kredietbeperkingstoeslag te betalen, met de betrokken btw. De geijkte weg is dan om een bijkomende factuur op te stellen voor de KBT plus de btw daarop. De klant kan die btw alleen aftrekken op basis van de ontvangen KBT-factuur. Was de korting niet terecht en moet over het bedrag daarvan btw berekend worden? De klant moet dan het bedrag van de korting bijbetalen bovenop het factuurbedrag. De leverancier hoort de btw over de korting via de btw-aangifte naar de administratie te melden. De klant kan die btw enkel aftrekken als de leverancier een bijkomende factuur voor de korting stuurt.

In onFact maak je eenvoudig gebruik van de korting contant. Lees er meer over in onze documentatie.

Probeer onze software gratis uit