18 Apr 2021

Wat betekent 'Kleineondernemersregeling'?

Wat betekent 'Kleineondernemersregeling'?

De zogenaamde btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen (‘kleineondernemersregeling’ of KOR) is één van bekende stelsels van vrijstelling van btw. Een ondernemer of bedrijf die in Nederland gevestigd is komt voor de kleine ondernemingsregeling in aanmerking als het jaarlijks omzetcijfer niet meer dan 20.000 euro exclusief btw bedraagt.

BTW-PLICHTIG OF NIET?

Je kan zelf beslissen of je je voor de KOR aanmeldt. Dat kan via de website van de Nederlandse Belastingdienst. Als je voldoet aan de gestelde voorwaarden voor de regeling en je aanmeldt,

  • hoef je geen btw meer te berekenen aan je klanten;
  • dien je geen btwaangifte meer in;
  • maar kan je ook geen btw meer recupereren over gedane kosten.

Opgepast, de verminderde btw-administratie is geen vrijgeleide voor een losse administratie! Als kleine onderneming heb je voordelen zoals geen periodieke btw-aangifte, maar een aantal vergelijkbare regels moet je wel volgen net zoals een klassieke ondernemer of onderneming. Je moet facturen opmaken, ze bewaren volgens de geldende termijnen, een dagboek van je ontvangsten bijhouden, ...

NIET ALLE OMZET TELT MEE

Het is niet zo dat meteen alle omzet in je onderneming automatisch de KOR-drempel mee zal bepalen. Voor sommige bedrijven zal dit op basis van hun werkgebied en bedrijfstak misschien wel zo zijn.

Zo telt bijvoorbeeld enkel je omzet uit Nederland mee, niet degene die belast is in een ander land. Let ook op met btw-vrijgestelde omzet, want de omzet die je haalt uit leveringen en diensten die zijn vrijgesteld van btw tellen niet mee voor de berekening van de omzetgrens van de kleineondernemersregeling. Ook hierop zijn er weer uitzonderingen …

HULP NODIG? CONTACTEER DE BELASTINGDIENST

Ben je niet helemaal zeker of jouw onderneming onder het stelsel van kleine ondernemingen valt, informeer je dan voldoende bij de Belastingdienst. Zij hebben een handige schattingstool online staan die je toelaat om te bekijken welke omzet wel of niet meetelt. Check de tool hier: ‘Kan ik gebruikmaken van de kleineondernemersregeling?

Probeer onze software gratis uit