Billtobox en onFact

Stuur onFact verkoopfacturen via Billtobox naar je accountant

Billtobox is een programma in de cloud. Dat biedt meerdere mogelijkheden om onFact facturen naar de Billtobox omgeving over te zetten.

Rechtstreekse koppeling (onFact → Billtobox) 

Een onFact dossier kan rechtstreeks gekoppeld worden aan een dossier in Billtobox. Vanuit onFact kunnen dan zowel aan- als verkoopfacturen doorgestuurd worden. Het volstaat om in onFact de facturen aan te vinken en naar Billtobox te sturen. Na het inlezen van de gegevens worden alle facturen automatisch omgezet naar een digitale factuur (UBL). Deze UBL’s wordt vervolgens doorgestuurd via Billtobox naar uw boekhoudkantoor.

Billtobox en onFact