Billtobox en onFact

Stuur aan- en verkoopfacturen van onFact via Billtobox naar je boekhoudpakket

Stuur onFact verkoopfacturen via Billtobox naar je accountant

Billtobox is een programma in de cloud. Dat biedt meerdere mogelijkheden om onFact facturen naar de Billtobox omgeving over te zetten.

Rechtstreekse koppeling (onFact → Billtobox) 

Een onFact dossier kan rechtstreeks gekoppeld worden aan een dossier in Billtobox. Vanuit onFact kunnen dan zowel aan- als verkoopfacturen doorgestuurd worden. Het volstaat om in onFact de facturen aan te vinken en naar Billtobox te sturen. Na het inlezen van de gegevens worden alle facturen automatisch omgezet naar een digitale factuur (UBL). Deze UBL’s wordt vervolgens doorgestuurd via Billtobox naar uw boekhoudkantoor.

onFact.nl voor boekhouders is de perfecte tool om de documentuitwisseling met je klanten te digitaliseren!

Gebruik je eigen vertrouwde boekhoudpakket maar minimaliseer manuele invoer door samen te werken met je klant via onFact.nl. Facturen aangemaakt met onFact.nl zijn eenvoudig in te lezen in vrijwel elk boekhoudpakket.

ACCOUNT AANMAKEN!
server room