Yuki en onFact

Importeer onFact facturen in Yuki

Yuki is een programma in de cloud, wat ervoor zorgt dat er verschillende mogelijkheden zijn om facturen over te zetten naar de boekhouding.

Rechtstreekse koppeling (onFact → Yuki) 

onFact heeft een directe koppeling met Yuki: een dossier in onFact kan gekoppeld worden aan een dossier in Yuki. Vanuit onFact kunnen zowel aan- als verkoopfacturen doorgestuurd worden. De facturen kunnen vervolgens eenvoudig in Yuki verder verwerkt worden.

 

Yuki en onFact