Basecone en onFact

Stuur aan- en verkoopfacturen van onFact via Basecone naar je boekhoudpakket

Stuur onFact verkoopfacturen via Basecone naar uw boekhoudpakket

Basecone fungeert als tussenstap tussen onFact en heel wat boekhoudpakketten. Via onFact kunnen facturen eenvoudig aangevinkt en doorgestuurd worden naar Basecone. In Basecone krijg je als boekhouder een inboekscherm waarmee je de facturen onmiddellijk in je eigen softwarepakket kan boeken.

Als boekhouder moet je eerst je eigen platform bij Basecone activeren. In dit platform kan je vervolgens dossiers aanmaken voor je klanten, met elk een eigen login. Daarmee kunnen je klanten hun onFact account aan hun eigen Basecone-dossier koppelen. Het is ook mogelijk om via je eigen login onFact-dossiers waartoe je toegang hebt, te koppelen. Dat gebeurt via een keuzelijst.

onFact.nl voor boekhouders is de perfecte tool om de documentuitwisseling met je klanten te digitaliseren!

Gebruik je eigen vertrouwde boekhoudpakket maar minimaliseer manuele invoer door samen te werken met je klant via onFact.nl. Facturen aangemaakt met onFact.nl zijn eenvoudig in te lezen in vrijwel elk boekhoudpakket.

ACCOUNT AANMAKEN!
server room