Briljant

Importeer onFact facturen in Briljant

Importeer onFact facturen in Briljant

Briljant is geen boekhoudprogramma in de cloud, wat ervoor zorgt dat het niet mogelijk is om vanuit onFact een rechtstreekse koppeling te maken met Briljant. Er zijn echter verschillende mogelijkheden beschikbaar om facturen vanuit onFact over te zetten naar een Briljant dossier:

Briljant is gekoppeld met onze partner CodaBox. Via een onFact account kunnen verkoopfacturen doorgestuurd worden naar CodaBox. Facturen die doorgestuurd zijn naar CodaBox kunnen via Briljant automatisch opgehaald worden.

Het is ook mogelijk om de importmodule van Briljant te gebruiken om UBL facturen te importeren. Deze UBL bestanden kunnen verkregen worden door deze rechtstreeks vanuit een onFact account te exporteren of door deze automatisch te laten synchroniseren met een cloud service of uw eigen server.

Koppeling via partner ( onFact → Partner → Briljant )

Automatische UBL bestandsuitwisseling

Manuele UBL bestandsuitwisseling (Export)

onFact voor boekhouders is de perfecte tool om de documentuitwisseling met uw klanten te digitaliseren!

Gebruik uw eigen vertrouwd boekhoudpakket maar minimaliseer manuele invoer door samen te werken met uw klant via onFact. Zijn facturen aangemaakt met onFact zijn eenvoudig over te zetten naar vrijwel elk boekhoudpakket.